Misioni Arkeologjik Franko-Shqiptar i Pellgut të Korçës u krijua në vitin 1993 si pjesë e një marrëveshjeje bashkëpunimi midis Institutit Arkeologjik të Tiranës, sot bashkangjitur Qendrës për Studime Albanologjike, Shkollës Franceze të Athinës dhe ekipit kërkimor të Protohistorisë Egje në Universitet e Parisit 1 Panthéon-Sorbonne (UMR 7041 e CNRS), me mbështetjen financiare të Ministrisë Franceze të Punëve të Jashtme.

Nën drejtimin e përbashkët të studiuesve francezë dhe shqiptarë, ajo ka kryer që atëherë gërmime dhe aktivitete kërkimore të përqendruara në pellgun e Korçës, një fushë e vogël e brendshme në Shqipërinë juglindore me një trashëgimi të pasur arkeologjike, veçanërisht për periudhat parahistorike (nga neoliti deri në Epoka e Hekurit).

Tre operacionet kryesore të kryera deri në vitin 2013 ishin, nga njëra anë, gërmimi i vendeve liqenore të Sovjanit (pellgu i Korçës) dhe Kallamas (Liqeni i Prespës), nga ana tjetër, kërkimi intensiv i të gjithë pjesës në veri të pellgut të Korçës , rreth liqenit të vjetër Maliq (programi PALM).

Aktiviteti i Misionit tani i kushtohet si përparësi studimit të rezultateve të kësaj pune në terren me qëllim publikimin e tyre.